Tetë mυaj nga zhdυkja e 19 vjeçαres shqiptare në Greqi, dαlin në dritë detαje të rëndα

Tetë mυaj nga zhdυkja e 19 vjeçαres shqiptare në Greqi, dαlin në dritë detαje të rëndα

Rreth tetë muaj pas zh d ukjes mi st erioze të 19 vjeçares shqiptare në Koropi, Artemisa Vasilit duket se çështja po shkon drejt zgjidhjes, pasi janë zbuluar gju rmët e saj elektronike.

Të dhënat zyrtare që priten për klikimet dhe lëvizjet e saj në internet, do të “ndriçojnë” këtë çështje të e rrët.

Google ka dorëzuar tek autoritetet policore greke të gjitha adresat e email-it që disa prej tyre ishin në Gmail pas zh d u k jes së Artemis dhe nga të cilat dolën ele mente të rëndësishëm.

Oficerët e policisë tashmë kanë emrat e parë të atyre që janë përfshirë në z h du kjen e 19 vjeçares, pasi privatësia përkatëse e IP ishte hequr.

Të gjitha këto u bënë të ditur nga programi ‘Dritë në tunel’ nga këshilltari teknik i familjes Vassilios Georgopoulos, shqyrtues i provave dixhitale.

Në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin, avokati i familjes së Artemisit, Stavros Georgiou, iu referua një zhvillimi të rëndësishëm.

“Që nga 12 maj, një kërkesë për ndihmë juridike iu është bërë Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes Ministrisë së Drejtësisë. Skedarët e rëndësishëm të Google, Facebook dhe Instagram janë ruajtur atje. Ne duam të shohim se çfarë ekzistonte dhe nuk ekziston tani.

Për të zbuluar se çfarë kërkonte Artemis, çfarë diskutimesh kishte ajo dhe nëse disa njerëz kanë fshehur informacione rreth saj pas zhdu kjes.

Ne besojmë se me këtë veprim zyrtar të Ministrisë, do të na jepet informacioni që ne kërkojmë ”.

Dhe vëllai i 19 vjeçares së zhd ukur, Aris Vasili, foli në emision për tm er r in që ka përjetuar familja e tij gjatë gjithë kësaj kohe.

“Ne besojmë se Artemis është gjallë dhe lutemi që ajo të jetë mirë. Ne jemi duke pritur për një telefonatë nga ajo për t’i dhënë fund ank thit tonë. »