Sot u bënë kaq vite pa Fatmir Haklajn, e motra e tij bën deklaratën e fortë: Sali Berisha do përgjigjet për të gjitha ato që bëri!

Sot u bënë kaq vite pa Fatmir Haklajn, e motra e tij bën deklaratën e fortë: Sali Berisha do përgjigjet për të gjitha ato që bëri!

Sot u bënë kaq vite pa Fatmir Haklajn, e motra e tij bën deklaratën e fortë: Sali Berisha do përgjigjet për të gjitha ato që bëri.

Zylfi dhe Aishe Haklaj në emër të familjes Haklaj i janë përgjigjur me e-mail disa pyetjeve të Top Channel në lidhje me deklaratat më të fundit të Sali Berishës për rolin e Haklajve në vr as jen e Azem Hajdarit.

Për herë të parë pas gati 20 vitesh Sali Berisha në një intervistë televizive përmend familjen Haklaj. Sipas jush përse tani kjo përmendje dhe një lum me akuza duke e quajtur Fatmirin dhe ata që vranë Azem Hajdarin ishin një bandë te rroriste.?

Sali Beris hovici duke pare lakun që po i ngus htohet dhe duke tent uar te kaloje lumin pa u la gur për kri met qe ai ka bere, përpiqet të çfaj ësohet duke ua adresuar të tjerëve k ri met mo nst ruoze të tij. Ai do pergjigjet.