Shkυan për pίknik por pas një kohe u afrοhet diçka që do i lë pa fjαlë! (VIDEO)

Shkυan për pίknik por pas një kohe u afrοhet diçka që do i lë pa fjαlë! (VIDEO)

Në pamjet e pu/blikuara të i ncidentit ariu shihet që merr pjesën e tij nga një sanduiç me gjalp kikiriku

kur një nga burrat ia ofron, ndërsa anëtarët e tjerë të familjes bëjnë sa munden për t’u dukurtë qetë.

Një burrë tjetër në tavolinë nis të përgatisë një tjetër sanduiç për ariun, për t’u siguruar që ai të mbetet i qetë.

“Disa prej nesh janë mësuar në natyrë të hapur dhe e dimë se me k afshët nuk duhen bërë lëvizje të papritura.

Por shumica jonë ishin të t merruar”, tha Nesbit.