July 29, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Paketa E SHBA-Së Për Ballkanin: Përfshihet Ndarja E Kosovës Dhe Autonomi Për Shqiptarët E Maqedonisë Veriore

SHBA është duke përgatitur një paketë me anë të së cilës p Ianifikojnë të zgjidhin të gjithë çështjen e Ballkanit, duke përdorur ‘një karotë dhe një shkop’, sipas një tradite të vjetër dipIomatike amerikane, shkruan Telegrafi serb. Ish-ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Munter zbuloi s trategjinë e Uashingtonit, sepse, sipas gazetës, ajo që tha Munter pas takimit me presidentin Aleksandar Vuçiç përkon me ato që u tha.në në qarqet diplomatike.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Burimi i gazetës dekIaroi se fjalët e Manter ishin në të vërtetë një lloj s kicë e paketës amerikane për Ballkanin, reaIizimi i së cilës filloi praktikisht me emërimin e Matthew Palmer si të dërguar speciaI për Ballkanin Perëndimor, shkruan Telegrafi serb. “Paketa ka më shumë ngjashmëri me pikëpamjen e Uashingtonit për zgjidhjen e k rizës midis Izraelit dhe Palestinës. Mund të thuhet se është plotësisht e qartë se e njëjti nënshkrim qëndron prapa çdo gjëje”, thotë një burim, i cili citohet të thekson se ai është një nga njohësit më të mirë të lëvizjeve aktuale në Shtetet e Bashkuara. Detajet e paketës amerikane mund të ndryshojnë, por ato nuk do të jenë thelbësore, shkruan gazeta.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Gazeta thotë se plani përfshin një ofertë për ndarjen e Ko.sovës, për të fsh.irë në mënyrë efektive kufijtë në Ballkan, një lloj bashkimi ekonomik, një autonomi edhe më të madhe për shqiptarët në Maqedoninë Veriore, por edhe mbijetesën e tërë Bosnjes, me lëshime të rëndësishme për serbët në Republika Srpska. Sipas gazetës, ekziston një anë tjetër e medaljes, dhe thelbi i saj është se “nuk do të shkojë mirë për këdo që nuk e pranon ‘karotën amerikane’”. “Në Uashington, të paktën në pjesën e bashkangjitur (pre.sidentit amerikan Donald Trump), ata gjithashtu presin që Rusia dhe (pre.sidenti rus Vladimir Putin) të pranojnë projektin e tyre për Ballkanin”, shtoi gazeta.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

E para është n darja e Kosovës, duke demarkuar kufirin në mënyrë që pjesa veriore të mbetet brenda Serbisë me statusin e veçantë të Mitrovicës. Mbrojtje speciale dhe status i veçantë do t’i jepej f altoreve serbe jashtë veriut të Kosovës. Pika e dytë ka të bëjë me i ntegritetin e Bosnjes, me krijimin e Unionit Ekonomik dhe D0ganave dhe fshirjen aktuale të kufijve për rrjedhën e njerëzve midis Ser.bisë dhe Republika Srpska, por pa mundësinë e s hkëputjes së kësaj të fundit nga Bosnja.JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT