Connect with us

Paga deri në 17,000 euro në muaj: Kjo është një listë e 30 vendeve të punës që do të jenë më të paguarat në dekadën e ardhshme

Të Ndryshme

Paga deri në 17,000 euro në muaj: Kjo është një listë e 30 vendeve të punës që do të jenë më të paguarat në dekadën e ardhshme

Krijimi i trendeve të ardhshme të biznesit në çdo fushë, veçanërisht pas asaj që na ka treguar kriza globale e pandemisë koronavirus, është një detyrë shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur.

Sidoqoftë, Business Business Insider i famshëm Amerikan u përpoq të përdorë statistikat për të gjetur se cilat punë do të kërkohen në vitet e ardhshme.

“Në mënyrë që të arrijmë profesione potencialisht të paguara mirë, të cilat do të kenë rritje të mirë, si për sa i përket kërkesës dhe fitimit, ne përdorëm parashikimet e Byrosë së Statistikave të Punës dhe të dhënat e fitimeve. “Renditja sipas profesionit është ulur në ata me një pagë mbi 41,950 dollarë,” tha Business Insider.

Inxhinierë industrialë

Punë të reja të pritshme deri në vitin 2029: 30,000
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 88,950
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Menaxherët e marketingut

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 19,100
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 142,170
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Specialistët e ndihmës kompjuterike

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 54,800
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 56,690
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare ose specializim pa diplomë

Menaxherët e burimeve njerëzore

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 46,900
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 64,490
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Mësuesit e shkollës fillore

Punë të reja pritet nga 2029: 51,400
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 60,940
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Teknikë mjekësorë të licencuar

Punë të reja pritet nga 2029: 65,700
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 48,820
Niveli i zakonshëm i arsimit: arsimi i lartë, me trajnim shtesë

Logopedët

Punë të reja pritet nga 2029: 40,500
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 80,480
Niveli i zakonshëm i arsimit: Specializimi i masterit

Inxhinierë mekanikë

Punë të reja pritet nga 2029: 62,300
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 55,490
Niveli i zakonshëm i arsimit: arsimi i mesëm, me trajnim shtesë

Elektricistë

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 62.200
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 56,900
Niveli normal i arsimit: arsimi i mesëm ose arsimi i lartë profesional

Këshilltarët e shëndetit mendor – heqja dorë nga zakone të këqija ose ilaçe

Punë të reja pritet nga 2029: 79,000
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 47,600
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare, me trajnim shtesë

Menaxherët e shitjeve

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 62.200
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 58,700
Niveli i zakonshëm i arsimit: arsimi i mesëm, me trajnim shtesë

Oftalmologë dhe mjekë të tjerë përveç pediatërve

Punë të reja pritet nga 2029: 18,500
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: min. 208,000
Niveli i zakonshëm i arsimit: specializimi në mjekësi

Menaxherët e ndërtimit

Punë të reja pritet nga 2029: 40,400
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 97,180
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Avokatët

Punë të reja pritet nga 2029: 32,300
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 126.930
Niveli tipik i arsimit që kërkohet: arsimi i lartë, me provim juridiku dhe licencë

Analistët e sigurisë kibernetike

Punë të reja pritet nga 2029: 40,900
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 103,590
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Fizioterapistë

Punë të reja pritet nga 2029: 47,000
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 91,010
Niveli i zakonshëm i arsimit: arsimi i lartë, me trajnim shtesë

Analistë të sistemeve kompjuterike

Punë të reja pritet nga 2029: 46,600
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 93,730
Niveli i zakonshëm i arsimit: diplomë universitare

Asistentë mjekësorë

Punë të reja pritet nga 2029: 39,300
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 115,390
Niveli i zakonshëm i arsimit: specializimi në shkencat mjekësore

Kontabilistë dhe auditorë

Punë të reja pritet nga 2029: 61,700
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 73,560
Niveli i zakonshëm i arsimit: arsimi i lartë, me trajnim shtesë

Profesorë të fakulteteve të mjekësisë

Punë të reja të pritura deri në vitin 2029: 52,100
Paga mesatare vjetore në dollarë, në vitin 2020: 99,090
Niveli i zakonshëm i arsimit: doktoraturë në shkencat mjekësore, me specializime

Ekspertë të menaxhimit të projektit

Priten punë të reja

Continue Reading
You may also like...

More in Të Ndryshme

To Top