Connect with us

Ngjarje e rëndë/Burri ia mo ri je tën ish gruas 27 vjeçare dhe nënës se saj

Aktuale

Ngjarje e rëndë/Burri ia mo ri je tën ish gruas 27 vjeçare dhe nënës se saj

Seyfettin Değer shkoi në shtëpinë ku jetonte Cemile Başçı me nënën e saj, me të cilën u divorcua këtë vit

S her ri filloi këtu për një arsye të panjohur, Değer q ë ll oi në drejtim të ish-bashkëshortes dhe nënës së saj, Kadriye Başçı, me një pis tole të.
Seyfettin Değer e vuri të njëjtën a r më në kokë dhe e tërhoqi k ëmb ëzën. Po Iic ia dhe ek ipe t mje kësore janë dërguar në adresë me njoftimin e fqinjëve që kanë dëgjuar të sht ën at. Ish gruaja dhe nëna e saj kanë h um bur je tën ne vend kurse Seyfettin Değer, i cili prej 15 ditësh tr ajtohej në sp ital, ka n d ër r uar j et ë sot.

Continue Reading
You may also like...

More in Aktuale

To Top