Nëna mοn.stër fiΙmohet duke dhυnuar bαrbarίsht νajzën 2 vjeç are…(VIDEO)

Nëna mοn.stër fiΙmohet duke dhυnuar bαrbarίsht νajzën 2 vjeç are…(VIDEO)

Erdem Tulubas nga Provinca turke e Zonguldakut, në brigjet e Deitit të Zi, tha se kishte parë të nx ira në trupin e vajzës së vogël,

por e shoqja kishte moh.uar ta kishte dhu.nuar.

Për të vërtetuar se çfarë ndod hte në shtëpi, ai tha se kishte vendosur një kamera të fs hehtë në sallon.

Kështu ai filmoi nënën e re teksa dhu.nonte br.uta.lisht vajzën e vogël…SHIKO VIDEON KËTU