Lë BURRlN ditën e dasmës, 17 vj eçarja shqiptare shkon me të DASHURlN por detγrohet tα bëjë edhe me shοkët e tij

Lë BURRlN ditën e dasmës, 17 vj eçarja shqiptare shkon me të DASHURlN por detγrohet tα bëjë edhe me shοkët e tij

Do të martohej po atë datë. Por një 17 vjeçare nga Gjilani nuk deshi të martohej me personin që ishte e fejuar,

dhe kishte vendosur që të b raktisë familjen e të largohej me të dashurin e saj në mesnatën e 23 shkurtit.

Pasi prindi i saj kishte la;jmëruar rastin në PoIicinë Rajonale të Gjilanit, më 24 shkurt i njëjti raportoi se e bija ishte kthyer.

E me gjasë rrugëtimi i saj kishte qenë mjaft i vështirë. Bazuar në dës;hminë që ajo ka dhënë në PoIicinë e Kosovës ,

e mitura ishte detyruar që të kr;yejë ma rrëdhënie se ksuaIe me shokët e të dashuri.

Ma ltretimi ndaj saj kishte vazhduar edhe gjatë rrugës për në shtëpi. Nga katër të dyshuarit, tre prej tyre janë a rrestuar.

Të njëjtit kanë treguar versionin e tyre. E Pr/okuroria Themelore në Gjilan ka kërkuar ca/ktimin e masës së parab

urgimit ndaj të dyshuarve S.I, A.A dhe S.L pasi dyshohet se janë të përfshirë në veprën p enale “Dh unimi”.