June 22, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Lajmi fundit! Rregullat e reja për të kaluar në Greqi, ja cfare nevojitet

Duke filluar nga data 15 Maj 2021 për të hyrë në Greqi nga pika kufitare e Kakavisë janë në fu qi këto rregulla

1)Lejohen të hyjnë në Greqi

Qytetarët Grek

Qytetarë Shqiptarë me leje qëndrimi

Bashkeshortet e huaj te qytetareve Greke. Këto persona duhet të jenë të pajisur me çerftifikatë martesore ose çdo lloj dokumenti që vërtetojnë martesën. Sygjerojmë që të jetë me vete gjatë udhëtimit dhe bashkshorti Grek. KU JDES Bëhet fjalë vetëm për bashkshortët e qytetarëve grek JO ATYRE ME LEJE QENDRIMI
2)Nuk lejohen të hyjnë në Greqi (deri më 24 Maj)

Qytetarë Shqiptarë me 90 ditore
Turistët shqiptarë me pasaportë

Qytetarë me pasaporta dhe leje qëndrimi nga shtete të tjera të Bashkimit Europian ose nga vëndet e treta.
Personat që lejohen të kalojnë , për të kaluar duhet të kenë

Te kenë dokumentacion të vlefshëm (pasaportë leje qëndrimi etj)
Të kenë plotësuar PLF 24-72 orë para udhëtimit

Të kenë bërë të dy vaksinat dhe të kenë kaluar 14 ditë nga data e va ksinës së fundit. Personat në fjalë duhet të kenë me vete çertifikatë va ksinime nga autoritete shtetërore në Gjuhën Angleze, ku do shkruhet emri mbiemri siç është në pasaportë, lloji i vak sinës, data e kryerjes së vak sinave

Në rast se nuk kanë va ksinë do duhen të ketë me vete test RT-PRC të bërë 24 deri në 72 orë përpara udhëtimit.
Ose nje vertetimi se personi e ka kaluar semundjen e Covid/diag noze pozitive, nepermjet PCR ose rapid test te 2 deri 9 muajve me pare (parashikohet perzgjedhja gjate plotesimit te PLF). Ky vërtetim lëshohet nga autoritete shtetërore në Gjuhën Angleze, ku do shkruhet emri mbiemri siç është në pasaportë

Personat që janë me vërtetim blu duhet të dërgojnë email tek ambasada greke në Greqi.
Gjithashtu hiqet ka rantina e detyruar 14 ditore

Nga pika kufitare e Kakavise lejohen te kalojne 400 veta ne dite. Kufiri do jet i hapur cdo dite nga ora 07.00 deri ne oren 19,00