July 26, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

I ‘shëronte’ gratë me puthje, por arr.estohet kur e moren vesh se…

I ‘shëronte’ gratë me p uthje, por arr.estohet kur e moren vesh se..

Një guru i vetëquajtur që prete ndo nte se “shëronte” pro b lemet fizike dhe p sik ologj ike të grave me “put hje të mrekullueshme” është arr e st uar në Indi.Ram Prakash Chauhan, i quajtur “Kissing Baba”, u a rr es tua në Assam, në lindje të Indisë, të mërkurën, tre muaj pasi filloi ‘tr ajti min’ e grave lokale me ‘Chamatkari Chumban’ ose ‘smo och të mrekullueshme ’, raporton Hindustan Times.

Chauhan p re t endonte se aftësitë e tij të mbin atyr s hme iu dhur ua n atij nga Hyjnia Hindu Vishnu. Një zyrtar i po lic i së së Assamit që he toi ra stin, Jitumani Borah, tha se janë bërë ank e sa kundër Chauhan, i cili gjithashtu punon si një fermer në fshatin Bhoraltup.“Ne e ar re st u am pas marrjes së ank esa ve se ai përqafonte dhe put hte gratë si një lloj t erapie. Ai po sh fry tëzonte përkushtuesit e tij, veçanërisht gratë”, tha Jitumani Bora për Hindu.