Gjeti të vde kur tre FËMlJËT, babai kthehet i “truIIosur”në shtëpi,dy shënimet që u gjetën në dhomë

Gjeti të vde kur tre FËMlJËT, babai kthehet i “truIIosur”në shtëpi,dy shënimet që u gjetën në dhomë

The Sun ka publikuar fotot e një babai të trau matizuar, i cili është kthyer në banesën e tij, më pak se një javë nga vde kja e mist ershme e tre f ëmijëve të MlTUR.

Andrew McGinley iu drejtua banesës së tij me zemrën e thy er, ndërkohë që banorët e lagjes nuk gjenin fjalët e duhura për ta ngushëIIuar.

“Çfarë mund ti thoni dikujt që sapo ka hu mbur tre f ëmijët e tij?”, ishte pyetja që shtrohej më shpesh mes tyre.

Fë mijët u gjetën të pa j etë në banesën e tyre në Dublin, 2 djem dhe një vajzë, Conor, 9 vjeç, Darragh, 7 vjeç, dhe Carla, 3 vjeç.

Jashtë derës ku f ëmijët u gjetën të pa j etë ishte shkruar: “Mos shkoni lart …telefononi 999”.

Ndërsa një grua e cila e ndej rrugëve e sho kuar, dyshohet të jetë nëna e fëmijëve, e cila u shoqërua nga poIicia për në spitaI dhe do të merret në pyetje për ngjarjen. Ende nuk ka dalë në dritë nëse është nëna e fëmijëve ajo që fshihet pas ngjarjes së rë ndë.

Dyshimet janë që fë mijët të jenë dr oguar dhe më pas të jenë mby tur, ndërkohë që pranë dhomës u gjet dhe një shënim i dytë ku shkruhej: F ëmijët po përballeshin me j etë ku nuk kishin asgjë