May 18, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi…

Gjenerali Amerikan Qe Po Trazon Gjithe Serbine !! Trondit Gjithe Boten Nga Kjo Qe Tregoi…

Inter.venimi i NATO ka ndihmuar ndalimin e spas.trimit etnik te shqiptareve te Kosoves ka thene gjene.rali amerikan Fre derik Ben Hoxhis, qe ishte komandant i for.cave amerikane ne Evrope, duke shtuar se aksi.oni i NATOsë krijoi mundesine per lide.ret e matur te gjejne zgjidh.je politike.
Ne pye.tjen nese ka pasur ndonje menyre e shman.gies se intervenimit te aleances me te forte ndaj nje shteti evropian, Hoxhis tha se ka bin.djen se ishte e nevojshme nje strate.gji e qendrueshme.
Lidhur me ar matimin nga Kina edhe Rusia, gjene.rali amerikan tha se secili komb eshte per.gjegjes per sigurine e popullit te vete, por nuk eshte i sigurt se Serbia ka kerce nime.