Em ocionuese, 29 vite nuk ishte ne ve ndli ndje me rgimtari shp erthen ne l ot pasi takoi familjen

Em ocionuese, 29 vite nuk ishte ne ve ndli ndje me rgimtari shp erthen ne l ot pasi takoi familjen

Nuk ishte në Kosovë g ati tre de kada. E pas plot 29 vitesh, Xhafer Idrizi, erdhi nga N ew York-u për ta vi zituar familjen dhe ve ndlindjen.

Atë po e pr isnin familjarët në Aeroportin Nd ërkombëtar “Adem Jashari”.
Em ocione të shumta, l ot dhe pë rqafime shp ërthyen kur ai u t akua me familjen e tij.
Sipas familjarëve ar syeja pse Xhafer Idrizi, nuk kishte m undësi të vinte në ve ndli ndje ishte për shkak të rre gullimit të do kumentave