July 26, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

E TMERRSHME ! Kjo cfare po ndodh Sot ne Durres ! Zot na ruaj !!!

Një mot i paza’kontë është shf’aqëur sot në qyt’etin e Durrësit..
SHlKONl ME POSHTE!

Papritmas nga moti me dieII, qyt’eti është mb’uIuar nga një mjeguII e pashpje’gueshme që ka bërë që të kri’johen vës’htirësi në ank’orimin e anij’eve dhe të mje’teve Iun’druese në po’rtin e Durrësit.Nderko’he per oret ne vijim si’tuata duket te jete me re’shje shiu dhe vra’ne’sira.