Doni që akti se.ks.ual të zgjasë gjithë natën dhe ai të mos prishet…? Ja disa kës.hilla

Doni që akti se.ks.ual të zgjasë gjithë natën dhe ai të mos prishet…? Ja disa kës.hilla

Për fat të k eq, të bësh s.eks gjithë natën nuk është aq e thjeshtë. Kjo pasi per iudha qe.tësuese pas se.ksit e një mashkulli ti.pik mund të ftohë të gjitha qëllimet e nx.ehta.Megjithatë kemi lajme të mira.Me shembujt në vijim, jo vetëm që do të shkurtoni kohën e qet.ësimit pas ak.tit, por do mësoni si ta ndizni partneren, gjatë kohës që bëheni gati për t’iu kthyer lojës së .. JU FTOJM TE SHT YPNI REK LAMEN ME POS HT DHE TE LEXONI LAJMIN E PLOTE