Do t’ju qajë zemra/ Kjo foto është një nga më prekëset në historinë e njerëzimit: Dy punëtorë përqafohen pak sekonda para v d.ek.jes

Do t’ju qajë zemra/ Kjo foto është një nga më prekëset në historinë e njerëzimit: Dy punëtorë përqafohen pak sekonda para v d.ek.jes

afimi i fundit i dy punëtorëve holandezë përpara se të vd isn in nga sh për thi mi i turbinës së erës, është njëra ndër fotografitë më prekëse që janë kapur ndonjëherë.

Me 29 tetor të vitit 2013 në Ooltgensplaat, Holland, shp ë rth eu një turbinë e erës duke i bll oku ar dy punëtorë të rijnë në lartësinë 80 metra. Dy djelmoshat po kontrollonin turbinat e erës, derisa njëra nga to sh pë rthe u.

Zj a r ri i bll ok ojë ata në atë lartësi të madhe dhe ata kishin zgjedhur që të përqafoheshin me njëri tjetrin, pak para se të v di sn in.

Ky ak si de nt ka ndodhur në një fermë me turbina të erës në Ooltgensplaat, Holland. Një ekuipazh prej katër vetash po kryente mirë mbajtje rutinore në turbinën me erë 67 metra, kur papritmas shp ërt h eu zj a rri. Dy nga katër personat ishin në gjendje të shpëtonin ndërsa dy të tjerët u bl lo ku an.