De klarata e fo rtë e Nishanit: Basha e dinte që Berisha do shp allej ‘n o n gr ata’ nga SHBA, nd aj afr oi zgj edhjet në PD

De klarata e fo rtë e Nishanit: Basha e dinte që Berisha do shp allej ‘n o n gr ata’ nga SHBA, nd aj afr oi zgj edhjet në PD

Ish-pr esidenti Bujar Nishani de klaroi sot në ‘Fr ontli ne’ në ‘Ne ws24’ se kr eu i PD-së, Lulzim Basha ka qenë në di jeni të vendimit të D A SH për shp alljen n o n gr ata të ish-kryeministrit Sali Berisha. Sipas Nishanit, kjo ka qenë edhe a rsyeja e af rimit të datës së zgj edhjeve për kr eun e PD-së. M es të tjerash Nishani tha se Basha nuk ka asnjë ko ntribut në këto 8 vite br enda PD-së.

Ndërkohë, py etjes nëse duhet të p ërjashtohet zoti Berisha nga PD, ai tha se le gjislacioni se nd alon.
“Ai e shpr ehu vetë qa rtë, i ta kon atij. S’ka asnjë ll oj le gjislacioni që ta pë rjashtojë zo tin Berisha. Kjo është zgj edhje p ersonale e tij. Ne duhet ta re spektojmë.”, po h oi ish-pr esidenti.