Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Çfa.rë i bëjnë fe.mrat shqiptare va.gin.ës? Flet mjeku: Kemi shumë kërkesa për…

Femrat shqiptare ndë.rhy.jnë në va.gin.ën e tyre tek mjekët este.tis.të për të ndry.shuar formën e saj dhe madh ësinë.Dek.lar.ata është bërë sot nga mjeku Skerdi Faria i ftuar në emisionin ‘Shqipëria Live’, ku tha se ka shumë kë.rkesa për ndë.rhy.rje në va.ginë.“Në rastet kur nuk është p.erfe.kte, siç vijnë tek ne që edhe i zbu.ku.rojmë, se ka nga ato ras.te dhe forma e madhësi nga më të ndryshmet

Ato vijnë edhe pë.rmirë.sojnë rregullojnë përmes ki.rurg.jisë, është op.erac.ion shumë i kërkuar si në botë si në Shqipëri, po po është i kërku.ar, ne ruajmë pri.vatës.inë dhe bëhet me rig.orozi.tet.in më të madh. Nuk e nxj err dot si hunda në In.stag.ram se nuk jemi në atë nivel zhvillimi soc.ial”, tha ai