Connect with us

B0MBA e rrαdhës/ “Donίn t’ί vrίsnίn të gjίthë sëbαshku”/ A rtαn H oxhα jep detαje për mαsαkrën e Don Boskos: K rίm i mίrëmenduαr

Aktuale

B0MBA e rrαdhës/ “Donίn t’ί vrίsnίn të gjίthë sëbαshku”/ A rtαn H oxhα jep detαje për mαsαkrën e Don Boskos: K rίm i mίrëmenduαr

I ftuar në Opi nion, gaze tari inve stigativ Ar tan Ho xha ka treguar de taje lidhur me ng jarjen e bujshme që tro n diti kryeqytetin pasd iten e djeshme.

E rion Ç ela u v r a dhe 4 të tjerë u pla gos ën nga su lmi me a r më në “Don Bosko”.

Sipas Ho xhës, autorët kanë tentuar të v r as in njëherësh, vëllezërit Çela dhe dajën e tyre, Ed mond C rroj.

“Duket që ata kanë përzgjedhur momentin e god i tjes dhe kanë ruajtur që mos ketë njerëz të tjerë aty që mos krijojnë dëme anësore. Duket që është goditje fatale që me një të shtënë ti mbaronin hesapet,” tha H oxh a.

“Po punohet shumë me kam erat e sigurisë dhe do të duhen orë dhe ditë të tëra për të an a lizuar pamjet. Është një ngjarje e planifikuar. Daja, Ed mond C roj ak qenë në h et im në Shqipëri, Itali dhe Francë për pjesëmarrje në organizatë kr imin ale dhe tr a fik nark oti kësh por ka rezultuar i pafajshëm,” shtoi gazetari.

Continue Reading
You may also like...

More in Aktuale

To Top