Ata dashuroheshin , por babai i saj nuk ja je pte për grua edhe pse ajo mbeti shta tëzanë. Ajo që ndodhi më vonë do t’ju pë rlotë…

Ata dashuroheshin , por babai i saj nuk ja je pte për grua edhe pse ajo mbeti shta tëzanë. Ajo që ndodhi më vonë do t’ju pë rlotë…

Dennis dhe Karen në vitin 1959 ishin të lid hur dhe gjithashtu ishin shumë të das huruar. Ajo ishte pesë mbëdhjetë vjeçe dhe ai ishte shtat ëmbëdhjetë vjeç. Ata kalonin të gjithë ditët duke ecur së bashku, por në ato ditë nuk ishte shumë e lehtë për të jetuar një mar rëd hën ie shumë të lirë, sepse gjithmonë kishte nevojë për mir atimin e prindërve.Në fa kt në atë kohë, Karen mbeti shta tzënë dhe të dy, ajo dhe i dashuri i saj donin ta mbanin foshnjën. Megjithatë, prindërit e vajzës besonin se nuk ishte gjëja e duhur për të bërë dhe nuk donin që vajza e tyre të martohej me Dennis-in. Për këtë arsye, në fund, Karen u dërgua në një shtëpi për “nënat e pamartuara” dhe atje, lindi vajzën e saj, të cilën inf ermieret ia morën menjëherë.

Dennis, i cili kishte mbe tur në shtëpi, shkonte çdo ditë në shtëpinë e prindërve të të dashurës së tij për të kër kuar dorën e saj, por çdo herë babai i vajzës u pla ste derën në fyt yrë.Pas gjithë kësaj, vajza shkoi në universitet dhe djali u bashkua me u shtrinë, por për kundër di stancës, ata vazhduan të flisnin dhe të ishin të dashuruar me njëri-tjetrin. Kur Dennis u lirua, disa vjet më vonë, ai u kthye në shtëpi dhe u përpoq përsëri të pyeste babanë e vajzës, nëse ai mund t’i jepte dorën e vajzës së tij. Babai pad yshim nuk pranoi dhe madje k ër cën oi se nuk do të paguante pa gesat e kolegjit të vajzës nëse vazhdonte të dëgjonte më për Dennis-in. Pra, në fund, ata të dy vendosën të largoheshin dhe të merrnin shti gje të tjera. Në fa kt, ata u martuan me njerëz të tjerë.