July 26, 2021

Lajm1

edhe nje lajm tjetër më shum …

Alarmohen Mediat Greke: “Po Rrethohemi Nga Turqia, Rama Do T’i Ja Pë Erdoganit Bazën Detare Të…!”

Mediat greke shkruajnë se kryeministri Edi Rama është i ga tshëm t’i ja pë Turqisë Pa shalimanin, për ta shn dërruar në një b azë u shtarake de tare.

Në një shkrim të gjatë ku shpr ehet shq etësimi se Greqia po rr ethohet nga ba za de tare us htarake turke, thekson se shteti grek nuk po m err as një ma së nd aj këtij fa kti.

Media greke “Es tia” e lidh zhv illimin e ba zës së Pa shalimanit me Turqinë, si edhe me ae roportin në qytetin e Vlorës, që të f orcojë ‘rre thimin’ e Greqisë.