A i mori jetën biondi shqiptar 20-veçares në Greqi? Del fotoja që po shpërndahet me shpejtësi

A i mori jetën biondi shqiptar 20-veçares në Greqi? Del fotoja që po shpërndahet me shpejtësi

Dës hmitë e pilotit 32-vjeçar për tre gra bi tësit që i mb y tën gruan në sy të foshnjës gjatë gra bi t jes disa javë më parë kanë bërë që autoritetet greke të krijojnë identikitin, profilin e kreut të ban dës që i mo ri jet ën Carolinës.

Biond, që i ur en gratë! Grekët nxjerrin foton e shqiptarit

Identikiti i organizatorit të gr abi tjes
Nga të dhënat që piloti dha lidhur me gr abi tësin që sipas tij ishte biond, i shkurtër, rreth të 40-ve dhe i ash për, hetuesit grekë ho dhën në skicë një profil të mundshëm të kr i m in elit.

Ai dy shohet se është shqiptar. Në raportin e hartuar nga grekët theksohet fakti që organizatori, nga mënyra e sjelljes dhe veprimeve, rezulton se i urr en gratë, të cilat ai i k eqtr ajton b ru t alisht dhe nuk heziton as t’i v r a s ë .

Rrethi është ng ushtuar dhe autoritetet greke duket se janë shumë pranë zbardhjes së ngjarjes së rë ndë edhe pse gr a bit ësit nuk kanë lënë asnjë gju rmë në vilën e çi ftit.