ΑdoΙeshentja nuk mundi te shkonte ne mbremjen e mαtures..Shikοni cfare ndοdhi pαstaj

ΑdoΙeshentja nuk mundi te shkonte ne mbremjen e mαtures..Shikοni cfare ndοdhi pαstaj

Shumë nxënës presin me padu .ri.m për mbrëmjen e maturës, pasi ajo shënon përfundimin e shkollës dhe fillimin e pushimeve verore.

Është një moment shumë em.ocio.nues që kërkon përgatitje: Duhet të gjeni një shoqërues, një fustan, lule dhe të organizoni të gjitha detajet e tjera.

Shannon Purcifer është një nxënëse ang..leze, e cila mezi priste të merrte pjesë në këtë festë të madhe. Por, për fat të k.e.q, vajza 16-vjeçare nuk arriti të shkojë pasi ra pre e bul..li.z.mit, që shka.të.rr.oi ëndrrën e saj.

Për Shannon, festa e fundvitit ishte një fund i mirë për mbyl.lj.en e një cikli shkollor; vitin e ardhshëm ajo më në fund do të shkonte në universitet dhe do të fillonte një rrugë të re në jetë.

Vitet e kaluara kishin qenë shumë të vës.htir.a për të. Vajza vu.an nga së.m.undj.e të ndryshme, duke përfshirë: art.rit reu..ma.toid, ko..lit ulc.erativ (infl.ama.cion kro.nik intes.ti.nal), etj.

Shannon zgjodhi edhe veshjen, por kur erdhi dita e madhe, ajo preferoi të qëndronte në shtëpi.

Shokët e klasës e tal.l.ën kaq shumë për shk.ak të sëm.u.ndj.e.ve të saj, aq sa ajo vendosi se nuk donte të shkonte më në festë.

Ky vendim bëri që Claire Carstens, nëna e Shannon, të shkruante zhgë..nji.m.in e saj:

“Nëse Shannon do të kishte shkuar sonte, do të vishte këtë fustan të bukur. Falë ke.qtrajt.ime.ve të u.lë.ta, Shannon vendosi të mos vinte për të mos u pë.rz.ier me atë ll.u.m që e bënte atë të ndihej kaq e tris.htu.ar.

Për një vajzë që i është dashur të përb.all.et me shumë vës.hti.rës.i në jetë … ko.lit ulce.rati.ve dhe a.rtrit reu.mat.oid, ajo është një grua e re me një mendje shumë të f.o.rte, madje sot edhe më e fo.rt.ë. Unë të dua bijë!”

Nëna e Shannonit u lexua nga shumë njerëz dhe së shpejti filluan të mbështesin vajzën miqtë, të njohurit dhe madje edhe të huajt.

Ideja ishte të organizohej një festë speciale për Shannon, ku miqtë dhe të njohurit të mund të festonin me të.

“Kjo është për t’i dem.onstr.uar të gjithë këtyre njerëzve të ke.q.inj që nuk mund të fitojnë dhe gjithashtu për t’i provuar të gjitha vik.tim.ave të nga.cmi.mi se ka një dritë në fund të tunelit”, thotë nëna e Shannon.

Festa private e fundvitit e Shannon u zhvillua në Kol.eg.jin Shën V.inc.ent dhe ishte një sukses i madh. Në fillim, 120 motoçiklistë nga një klub në zonë, Gos.port S.coo.ter Club, u paraqitën në shtëpinë e ..non. Ata donin t’i tregonin të gjithë mbështetjen e tyre duke e shoqëruar atë në festë.

Më pas, më shumë se 100 vetë morën pjesë në festë, duke përfshirë miqtë dhe të huajt. Së bashku, ata organizuan një festë elegante dhe shumë muzikë. Ishte një mbrëmje e pah.arruar.

Nga.c.mim.i mund të na pr.ek.ë të gjithëve, për fat të k.eq., Sha.nno.n nuk është e vetmja që e ka përj.et.uar atë në lëkurën e saj.

Por kjo histori na tregon se e mira gjithmonë mbizotë.ron dhe se edhe nga.cm.uesit e tal.lë.sit mund të h.um.bas.in.